Tiistai 29. syyskuuta 2020
 
RSS-syöte

Helsingin Sanomat, 2.9.2013. Tasa-arvovaltuutettu pitää poliisin päällikkönimityksiä epätoivottavina

”Tasa-arvovaltuutettu Mäkinen luonnehtii virkanimityksiä tasa-arvonäkökulmasta epätoivottaviksi, koska työelämässä naisjohtajia on yleensäkin selvästi vähemmän kuin miesjohtajia. Nyt poliisihallinnossa ylimpien naisjohtajien määrä väheni entisestään.

Uutisessa tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen tunnustaa, että hän ei aja tasa-arvoa, vaan itsetarkoituksellista naisten vallan lisäämistä eli feminismiä.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen tuo uutisessa esille, ettei hän ole huolestunut siitä, toteutuiko poliisin johtotehtävien valinnoissa tasa-arvo, eli valittiinko tehtäviin pätevin hakija vai ei, vaan Mäkinen on huolisssaan siitä, että naisia ei valittu, ilman että Mäkinen on selvittänyt tehtäviä hakeneiden naisten pätevyyttä.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen myöntää uutisessa, ettei hänelle tasa-arvoa ole se, että tehtävään valitaan pätevin hakija vaan se, että johtaviin tehtäviin tulee valita itsetarkoituksellisesti naisia; naisia ohi miesten välittämättä siitä, kuka on pätevin tehtävään.

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen ei ole tasa-arvovaltuutettu vaan naisasiavaltuutettu, feminismivaltuutettu. Mäkinen pyrkii pitämään huolen siitä, että Suomessa ei toteuteta tasa-arvoa vaan naisten vallan itsetarkoituksellista lisäämistä ilman perusteita.

Feminismin paradoksi on se, että feministit ajavat sukupuolineutraalisuutta, mutta kun puhutaan johtajatehtävien täyttämisestä, kääntyykin feministien aivot päälaelleen (jos heillä aivoja ylipäätään on) ja valintojen tuleekin olla sukupuolistuneita siten, että naiset asetetaan etuoikeutettuun asemaan: tasa-arvon edistämisen sijaan pyritään edistämään itsetarkoituksellisesti naisten valtaa.

Feminismin toinen paradoksi on, että feministit haluavat naisille lisää valtaa eli lisää vastuuta. Feminismi on kuitenkin vastuuttomuutta, jossa naisten kykenemättömyys työelämässä, väärät valinnat (esim. prostituutio) ja tyytymättömyys omaan asemaan laitetaan miesten syyksi.

Kirjoita kommentti