Tiistai 29. syyskuuta 2020
 
RSS-syöte

Vuonna 2009 Suomessa oli korkea-asteen tutkinnon suorittanut miehistä 24 % ja naisista 30 %.

Lähde: Tilastokeskus

Suomalaisnaiset ovat selvästi koulutetumpia kuin naiset keskimäärin Euroopassa. Suomessa n. 47 % kaikista 25–64-vuotiaista työllisistä naisista on suorittanut korkean asteen tutkinnon, kun koko EU:n keskiarvo on 30 %. Suomalaismiehistä korkean asteen tutkinto on 35 % työllisistä.”

Lähde: EK: Naiset ja miehet työelämässä

Ja mitä sanookaan laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta:
1 § Lain tarkoitus
”Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.”
9 § Menettely, jota ei ole pidettävä syrjintänä
”Tässä laissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana syrjintänä ei ole pidettävä:
1) naisten erityistä suojelua raskauden tai synnytyksen vuoksi;
2) asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille”

”Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi naisten ja miesten palkkaerojen selkeä kaventaminen kuluvalla vaalikaudella. Hallitus päätti edistää suunnitelmallisesti naisten urakehitystä ja naisjohtajuutta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hallitus päätti myös edesauttaa toimia, joilla vähennetään työmarkkinoiden jakautumista sukupuolen mukaan. Hallitusohjelmassa sovittiin lisäksi, että tasa-arvotietoisuutta lisätään peruskouluissa ja opettajankoulutukseen sekä lastentarhanopettajien koulutukseen sisällytetään sukupuolitietoista opetusta. (Hallitusohjelma 2007)”

Lähde: Segregaation lieventämistyöryhmän loppuraportti

Sen lisäksi siis, että koulutuksessa syrjitään miehiä, pitää lain sekä nykyisen hallitusohjelman mukaan työelämässäkin syrjiä miehiä.

Naiset eivät saa Suomessa samasta työstä huonompaa palkkaa kuin miehet, vaan miesten ja naisten palkkaerojos sitä tosiasiassa on edes olemassa – johtuu siitä, että miehet sijoittuvat aloille, kuten esim. tekniset alat, joilla markkinatalouden seurauksena maksetaan parempaa palkkaa. Toinen syy on se, että naiset jäävät miehiä enemmän kotiin hoitamaan lapsiaan (mikä on oikein, sillä pieni lapsi tarvitsee nimenomaan äidin läheisyyttä). Kolmas syy on se, että miehet ovat kilpailuhenkisempiä (ei välttämättä hyvä asia) ja ehkä myös rahan- tai kunnianhimoisempia (ei välttämättä hyvä asia) kuin naiset. Neljäs syy on se, että miehet tekevät enemmän töitä (ei välttämättä hyvä asia). Miesten ja naisten palkkaero, kuten ei myöskään se, että miehiä on enemmän johtajina, ei siis johdu naisten syrjinnästä työelämässä.

Edellisistä syistä johtuen naisia ei tule koskaan olemaan johtajina saman verran kuin miehiä eikä naisten kokonaistulot tule koskaan olemaan samat kuin miehillä. Kun asia on näin, voivat feministit väittää ikuisesti, että Suomessa ei vieläkään ole tasa-arvoa ja näin feministit voivat ikuisesti vaatia miehiä syrjiviä lakeja, joista yksi on naiskiintiöt, jossa sukupuoli asetetaan pätevyyden edelle.

Feministit tuijottavat pinnallisesti tilastoja – tilastoja pitää osata tulkita, eli tulee analysoida sitä, mitä asioita on tilaston takana – ja tarkoituksenhakuisesti vain kahta tilastoa – johtajien määrää sekä kokonaisansiotuloja – kun pitäisi puhua miesten ja naisten hyvinvoinnista.

Näin Suomessa hoidetaan miesten ja naisten tasa-arvoa:

- Tasa-arvovaltuutetun toimisto: 8/10 osa eli 80 % naisia.

- Tasa-arvovaltuutettu: 1/1 osa eli 100 % naisia.

- Tasa-arvoyksikkö: 14/15 osa eli 93 % naisia.

- Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE: 9/14 osa eli 64 % naisia.

Eniten hämmästyttävät TANE:n pysyvät asiantuntijat, jotka muodostuvat vain kahdesta feministijärjestöstä: NJKL, Naisjärjestöjen Keskusliitto sekä NYTKIS, Naisjärjestöt Yhteistyössä. Lähetin jokin aika sitten sähköpostia aiheesta STM:lle ja sain tasa-arvovaltuutetun toimistolta asiaan seuraavan selityksen:

“Asiantuntijoista ei ole säännöksiä neuvottelukunnasta annetussa asetuksessa, mistä syystä neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijoiksi haluamiaan tahoja.”

Sen lisäksi, että vastaus on erittäin ylimielinen (vastaaja oli nainen), kertoo vastaus, mikä on TANE:n tasa-arvokäsitys. Asiantuntijoiksi on kutsuttu vain feministijärjestöjä. STM:n tasa-arvoyksikkö, tai ainakin TANE, on tosiasiassa feminismiyksikkö.

Edellä mainitut tahot, tai ainakin niiden monet jäsenet, olivat myös aikanaan ajamassa seksin oston kriminalisointia, jossa yksipuolisesti olisi katsottu ostaja rikolliseksi (yleensä mies), mutta ei myyjää (yleensä nainen), vaikka lähtökohtaisesti lainsäädännössä asia on toisinpäin, eli kielletyn tuotteen tai palvelun myyminen on rangaistavampaa kuin sen ostaminen.

Opetusministeriö tukee hanketta nimeltä Tasa-arvokasvatuksen kehittäminen päiväkodeissa, jota vetää feministijärjestö ja hankkeessa on mukana Setan transtukipiste. Tulevaisuudessa Suomessa ilmeisesti vaaditaan, että jokaisen lasten ja nuorten parissa työskentelevän pitää käydä ensin läpi Setan ja feministien aivopesu.

Sukupuolineutraalin koulutuksen puolesta puhuneen opetusministeri Henna Virkkusen asettama työryhmä Segregaation lieventäminen opetuksessa vaatii, että sovinisteja ei päästetä enää opettajankoulutukseen, mikä tarkoittaa sitä, että feministit määrittelevät, mikä on sovinisti, eli tulevaisuudessa vain feministejä päästetään opettajankoulutukseen. Työryhmän jäsenistä 11/18 osa eli 60 % oli naisia sekä pysyvistä asiantuntijoista 1/1 osa eli 100 % naisia. Pysyvä asiantuntija oli kasvatustieteen professori Elina Lahelma, joka on mm. tutkinut koulutusta naistutkimuksen näkökulmista.

Opetusministeriö ei noudata tasa-arvoa, kun se ei ole tehnyt lakiehdotusta siitä, että käsityöalojen ammattioppilaitoksiin ei valittaisi oppilaita vain keskiarvon perusteella, kuten tällä hetkellä tilanne on, jolloin lukuaineet vaikuttavat liikaa oppilasvalintaan, jolloin tytöt ovat poikia edullisemmassa asemassa. ”Kiltit kympin työt” (tai ysin ja kasin tytöt) vievät nykyään jopa käsityöalojen ammattikoulupaikat pojilta. koska tytöt saavat peruskoulussa lukuaineista parempia arvosanoja. On järjetöntä sekä väärin, että käsityöalojen ammattioppilaitoksiin valitaan pääasiassa lukuaineiden perusteella.

Lisäksi mm.:
- naiset ovat terveempiä
- naiset elävät pidempään
- naiset käyttävät vähemmän alkoholia
- naiset tekevät vähemmän itsemurhia
- miehet tekevät vaarallisimmat työt (rakennusala ym.)
- miehet kohtaavat enemmän väkivaltaa (yleensä toisen miehen taholta)
- miehelle asetetaan enemmän ulkopuolisia vaatimuksia (naiselle riittää, että on hyvännäköinen, tyhmyyskään ei tällöin haittaa, mutta miehen pitää olla hyvännäköinen, hyvätuloinen, koulutettu, käydä hyvin armeija, olla kätevä käsistään, hyvä ajamaan autoa, harrastaa urheilua, olla hyvä isä jne. jne.).

Ovatko kaikki edellisen listan asiat miesten omaa syytä? Mitä jos yhteiskuntamme onkin tosiasiassa epätasa-arvoinen miehiä kohtaan ja syy on tässä?

Lisää miesten ja naisten tasa-arvosta:
Henry Laasanen: Ihmissuhteet ja tasa-arvo.

2 Vastausta   “Naisten ja miesten välinen tasa-arvo”

  1. Nescio kirjoitti:

    Tuossa vielä sukupuolitutkimuksen ryhmän kokonpanoa. Näyttää tasa-arvo toteutuneen.

    http://www.helsinki.fi/sukupuolentutkimus/henkilokunta/index.html

  2. Arko Salminen kirjoitti:

    Naistutkimuksen nimi on muutettu sukupuolitutkimukseksi. Tiedämme kyseisen tieteenalan tulokset etukäteen. Sellaista tutkimusta ei tule, joka ei tukisi feminismiä. Kyseessä ei siis ole tiede, vaan politiikan ohjaaminen tieteen nimissä eli politiikanteko.

Kirjoita kommentti