Perjantai 3. heinäkuuta 2020
 
RSS-syöte

Professori Juha Sihvola kaipasi Suomeen uskontojen ja vakaumusten tasa-arvoa Helsingin Sanomien Mielipide-sivulla 15.1.2006. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ei sallita syrjintää, mutta tämä ei merkitse, että vähemmistöt – uskonnolliset tai muut – voisivat omata saman painoarvon kuin pääväestö, tai että yhteiskunnassa kielletään kaikki tavat ja perinteet, jotka eivät sovi jokaisen kansalaisen maailmankuvaan.

Sihvola sanoi, että kristillisiä seremonioita sisältävät julkisen vallan tilaisuudet leimaavat uskonnottomat ja uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat toisen luokan kansalaisiksi, ja että tilaisuuksista pois jäävät saattavat tuntea itsensä syrjityksi.

Tällä logiikalla voisi sanoa esimerkiksi tietynlaisen musiikin esittämisen syrjivän toisenlaisen musiikin kuuntelijoita ja näin – kuten Sihvola esitti, että uskonnolliset seremoniat pitäisi lailla kieltää julkisen vallan tilaisuuksista – musiikin esittäminen tulisi kokonaan kieltää. Mikään ei Suomessa kiellä vähemmistöjä järjestämästä omia tilaisuuksia, mutta nyt vähemmistöt väittävät tasa-arvon olevan sitä, että he määrittelevät, mitä enemmistö saa tehdä.

Sihvola toteaa, että kansallisen perinteen vaaliminen on julkisen vallan tehtävä, mutta perinteen määritteleminen kristilliseksi on väärin uskonnottomia ja uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan. Tällä logiikalla miltei kaikki kansallisen perinteen vaaliminen olisi väärin. Esimerkiksi suomen kielen määritteleminen kansalliseksi perinteeksi olisi väärin vieraskielisiä kohtaan.

Sihvola toi esille, että jos kansallinen perinne katsotaan kristilliseksi, maahanmuuttajat suljetaan suomalaisuuden ulkopuolelle. Näin Sihvola määrittelee, että suomalaisuus olisi sidoksissa siihen, voiko yhtyä kristillisiin perinteisiin vai ei. Näinhän ei ole.

Uskonnonvapauden periaatteena on oikeus harjoittaa uskontoa ja oikeus olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen. Julkisen vallan kristilliset seremoniat eivät ole ongelma uskonnonvapauden kannalta, kunhan ihmisille annetaan lupa olla pois näistä tilaisuuksista.

Suomella on oikeus vaalia kristillisiä perinteitään ja arvojaan. Yhteiskunta, jossa ristiriidassa keskenään olevat uskonnot ja vakaumukset omaavat saman painoarvon, ei ole tasa-arvoisempi yhteiskunta, ainoastaan arvopohjaltaan epävakaampi.

Kirjoita kommentti