Tiistai 29. syyskuuta 2020
 
RSS-syöte

Päivitys: Otsikko on muutettu. Päivi Tiilikan nimi on nykyään Päivi Korpisaari ja hän toimii Helsingin yliopistossa viestintäoikeuden professorina.

Tutkijatohtori Päivi Tiilikan käsitys ihailtavasta rohkeudesta eli kirjoitus siitä, miten Päivi Tiilikan karmivat asenteet ovat vaara demokratialle ja sananvapaudelle. Kaarina Hazardin kolumni edesmenneestä kansanedustaja Tony Halmeesta oli Päivi Tiilikan mielestä ihailtavaa rohkeutta.

Oikeustieteen dosentti, professori ja kirjailija Jukka Kemppinen toteaa blogissaan Päivi Tiilikasta seuraavasti:

”Lupaava ja nuori Päivi Tiilikka on puhunut lyhyessä ajassa uskottavuutensa sangen vähiin. – -. Tiilikka on jo aikaisemmin osoittanut, ettei hän oikeastaan tunne lakia kuolleen henkilön kunniaa, yksityisyyttä ja henkilötietojen salassapitoa koskevin osin, hänen on syytä sopeutua siihen, että häntä pidetään vastaisuudessa iltapäivälehtien asianajajana.”

Päivi Tiilikasta ei tullut vain iltapäivälehtien asianajaja, vaan Suomen valtamedioiden ”ikioma huippupätevä viestintäoikeuden asiantuntija” – jota hän siis tuskin on. Medialla on tapana ottaa tällaisia lemmikkejä – asiantuntijoita, joilta voi aina mennä kysymään tietystä aiheesta. Esim. Helsingin Sanomat haastattelee Päivi Tiilikkaa viestintäoikeudellisissa kysymyksissä aivan, kuin Suomessa ei olisi ketään muuta viestintäoikeuden asiantuntijaa. Ehkäpä Sanoma-konsernin Sanoma News yrittää ostaa psykologisesti (tai rahalla?, ks. verotiedot alhaalla) Päivi Tiilikan, eli antamalla palstatilaa lehdissään Päivi Tiilikan sanomisille, Tiilikka on tarpeen tullen valmis puolustamaan Sanoma-konsernia, jos se taas joskus haastetaan oikeuteen kirjoittelustaan.

On melkein normi, että kun tulee viestintään liittyvä epäselvä oikeudellinen kysymys, media haastattelee asiasta Tiilikkaa (usein väärin kirjoitettu ”Tillikka”). Jos et usko, kirjoita Googleen ”Päivi Tiilikka”, niin voit todeta asian.

Kyse on ilmeisesti joko toimittajien laiskuudesta tai toimittajan työn kiireydestä tai sitten siitä, että henkilö itse haluaa olla esillä. Päivi Tiilikka haki tänä vuonna apulaisoikeusasiamiehen virkaa, mutta häntä ei kelpuutettu. Ehkäpä tätä voi kompensoida esiintymällä yhdessä jos toisessa mediassa.

Sananvapaus on olennaisin asia demokratiaa eli kansanvaltaa

Jos ei ole sananvapautta, ei ole demokratiaa. Sananvapaus ei tarkoita vapautta sanoa julkisesti mitä tahansa. Sananvapaus tulee määritellä ja sitä tulee toteuttaa objektiivisesti, jotta sananvapaudesta ei tule esim. vapautta haukkumiseen tai pilkkaamiseen (esim. jumalanpilkka), vaan se pysyy osana demokratiaa. Sananvapaus ei tarkoita sanomisen vapautta, vaan vapautta ilmaista oma kanta asioista. Kaarina Hazardin kolumni Tony Halmeesta ei ollut osa sananvapautta, koska kolumnissa ei pääasiallisesti käsitelty asiaa vaan ihmistä, eikä siinä esitetty mielipiteitä, vaan haukuttiin.

Tämä kirjoitus ei käsittele Päivi Tiilikkaa ihmisenä siinä mielessä, kuin Hazard teki Halmeen kohdalla, vaan Tiilikan asemaa yhteiskunnassa, hänen julkisia sanomisiaan, niistä esille tulevia asenteita ja mikä vaikutus näillä voi olla sananvapaudelle ja tämän kautta demokratialle.

Varmaankin kaikki valtakunnan suurimmat mediat ovat haastatelleet Päivi Tiilikkaa asiantuntijan roolissa sananvapauteen liittyvissä asioissa. Jos lainsäädännön tulkitseminen sananvapauden osalta – eli siitä, mitä Suomessa saa julkisesti sanoa ja mitä ei – ei ole objektiivista, ei myöskään demokratian toteutuminen ole objektiivisesta.

Päivi Tiilikkalla on hyvin omanlainen käsitys siitä, mikä on moraalisesti sekä journalismin etiikan kannalta oikeutettua kirjoittamista, vaikka hän tutkii ja kirjoittaa juuri journalismiin liittyvistä asioista, kuten sananvapaudesta, kunnianloukkauksesta ja yksilönsuojasta.

Kaarina Hazard kirjoitti Tony Halmeesta Iltalehdessä kolumnin – sen, jossa Hazard käytti Halmeesta muiden muassa adjektiiveja ”vitsi”, ”ei mies”, ”möhkäleen muotoinen kotieläin” ja ”sikaniska”. Julkisen sanan neuvosto (JSN) tuomitsi kirjoituksen. JSN katsoi kirjoituksen rikkovan hyvää journalistista tapaa.

Kuten tapana on, Ilta-Sanomat haastatteli Päivi Tiilikkaa asiasta. Ilta-Sanomissa Päivi Tiilikka toteaa:

”Ihailtavaa rohkeutta. Yleensähän vainajista kirjoitetaan Suomessa kunnioittavaan ja hillittyyn sävyyn. On koomista jos rikoksiin syyllistyneestä ressukasta tehtiin pyhimys kuoleman jälkeen. Se oli hyvin ja osuvasti kirjoitettu.”

Lähde: Ilta-Sanomat, 14.1.2010, s. 10

En viitsi sanoa – enkä voi sanoa, ettei Päivi Tiilikka tee rikosilmoitusta kunnianloukkauksesta – mitä ajattelin hänestä, kun luin kommentin. Se mikä JSN:n mielestä on hyvän journalistisen tavan vastaista, on Tiilikan mielestä ihailtavaa journalismia.

Seuraavassa hieman Päivi Tiilikan näkemyksestä poikkeava näkemys Kaarina Hazardin kolumnista. Petri Sarvamaa toteaa blogissaan:

Sen sijaan haluan julkisesti ilmoittaa näkemykseni siitä, että Kaarina Hazardin kirjoitus on fasismia.”

Minä ilmoitan julkisesti, että en ole koskaan eläessäni lukenut mitään niin törkeää, kuin mitä Päivi Tiilikan mielipide on. No, Kaarina Hazardin kirjoitus oli törkeämpi, mutta Kaarina Hazardin ja Päivi Tiilikan ero on siinä, että Hazard on pyytänyt anteeksi kirjoitustaan. Päivi Tiilikka ei ole pyytänyt anteeksi.

Päivi Tiilikka totesi pari päivää myöhemmin 16.1.2010 Ilta-Sanomissa:

En ottanut kantaa siihen, oliko Kaarina Hazardin Tony Halmeesta laatima kolumni sovelias vai ei.”

Jos kolumni kaikkine haukkumisineen oli Päivi Tiilikan mielestä sovelias, asettuu Tiilikan ajattelu vielä oudompaan valoon. Jos kolumni taas ei ollut Päivi Tiilikan mielestä sovelias, asettuu Tiilikan ajattelu vielä tätäkin oudompaan valoon, koska hän sanoo kolumnista, että se oli ihailtavaa rohkeutta.

Päivi Tiilikkaa haastatellaan asiantuntijan ominaisuudessa. Olennaisin osa asiantuntijuudessa on objektiivisuus, eli asiantuntija pitäytyy ottamaan kantaa asiaan objektiivisesti tietopohjalta. Päivi Tiilikka ei pitäydy tähän, vaan lausuntojensa yhteydessä hän esittää omia henkilökohtaisia mielipiteitään – kuten hän Ilta-Sanomissa teki. Kun Päivi Tiilikka pitää ihailtavana rohkeutena sitä, mikä JSN:n mielestä rikkoon journalistista hyvää tapaa, tarkoittaa tämä sitä, että Tiilikka esittää omia mielipiteitään. Jos Päivi Tiilikka esittäisi lausuntonsa omina mielipiteinään, ei asiassa olisi ongelmaa. Hän kuitenkin esittää mediassa oikeustieteellisiä lausuntoja lisättynä omilla mielipiteillä. Näissä kahdessa on ero.

Päivi Tiilikkaa kuultiin asiantuntijana käräjäoikeuden käsittelyssä, jossa syytettynä oli perusuomalaisten Helsingin kaupunginvaltuutettu Jussi Halla-aho blogikirjoituksistaan. Päivi Tiilikka oli sitä mieltä, että Halla-ahon kirjoitukset olivat kiihottamista kansanryhmää vastaan. Käräjäoikeuden tuomio oli kuitenkin eri, kuin miten Päivi Tiilikka näki asian. Myöhemmin hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion.

Espoon Perussuomalaisten sihteeri Simon Elo toteaa blogissaan:
”Vaadin myös selkeää linjaa viestintäoikeuden tutkijatohtori Päivi Tiilikalta, jolle kelpaa sanaseppo Jussi Halla-ahon kirjoitusten tuomitseminen, mutta jonka mukaan Hazardin kolumni ei ollut hyvän maun vastainen. Nyt Tiilikka heiluu kuin korsi tuulessa.”

Vaikuttaa siltä, että Päivi Tiilikan asiantuntijuudessa pysyminen on valikoitua riippuen siitä, onko kyseessä perusuomalaisten edustaja vai joku muu. Ehkä sananvapaus on Tiilikalle sitä, että perussuomalaisia saa haukkua vaikka eläimeksi, se on ihailtavaa rohkeutta, mutta jos joku perussuomalainen sanoo jotain epäasiallista, on se kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ilta-Sanomat 08.09.2009:

”Onko mahdollista käyttää tekosyynä sitä, että sanoo sen (rasististen kommenttien) olevan kritiikin väline suomalaisia viranomaisia vastaan, Tiilikka kommentoi tiistaina.”

Päivi Tiilikka siis tietää, että kyseessä oli tekosyy eikä kritiikin väline suomalaisia viranomaisia vastaan. Jokainen miettiköön, onko tämä oikeustieteellinen kannanotto vai yhden oikeustieteilijän yritys tuoda omia asenteitaan osaksi oikeuskäytäntöä.

Koska Tiilikka on saanut valtaa viestintään liittyvissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, on kansalla oikeus saada tietoa Päivi Tiilikan ajattelumaailmasta ja hänen käsityksestään hyvästä journalismista. Yhteiskunnallisesti asia on tärkeä siis sen vuoksi, että sananvapaus on demokratian peruspilari.

Demokratian kannalta ei olisi juurikaan suurempaa epäkohtaa, kuin että henkilöä, jolta valtamediat kyselevät, mitä Suomessa saa sanoa ja mitä ei, ei saisi arvostella. Näin ollen on tärkeää, että Päivi Tiilikan julkiset sanomiset ja niiden sisältämät mahdolliset asenteellisuudet pidetään suurennuslasin alla.

Kun miltei aina, kun on epäselvää, mitä Suomessa saa sanoa ja mitä ei, media kysyy ja julistaa Päivi Tiilikan kantaa asiaan, ja Tiilikalla ehkä onkin vahva asenne tiettyihin asioihin, ei kyseessä ole vähempi asia, kuin että demokratian toteutuminen on vaarassa.

Muutama sana ihmisarvosta

Pitäisikö jokainen kuollut ihminen haukkua julkisesti sanomalehdessä, sen sijaan että kirjoitettaisiin kunnioittavasti ja tällä tavalla kunnioitettaisiin ihmisarvoa? Päivi Tiilikan mielestä ilmeisesti pitäisi, sillä hänen mielestään on ihailtavaa rohkeutta haukkua juuri kuollut ihminen.

Jos minä haukkuisin Päivi Tiilikan vitsiksi ja möhkäleen muotoiseksi kotieläimeksi, niin ihailisiko Päivi Tiilikka minua? Minähän olisin vielä rohkeampi kuin Kaarina Hazard, koska uskaltaisin hakkua kuolleen ihmisen sijasta elossa olevan ihmisen.

Enää tämänhetkistä tilannetta surkuhupaisempaa Päivi Tiilikan kannalta olisi se, että hän haastaisi minut oikeuteen kunnianloukkauksesta. Se mikä Päivi Tiilikalle on ihailtavaa rohkeutta, olisikin häneen itseensä kohdistettuna kunnianloukkaus.

Voisikohan Päivi Tiilikka oikeudessa vedota seuraavaan ideologiaansa, jonka hän toi esille Ilta-Sanomien artikkelissa: koska Kaarina Hazardin kirjoitus käsitteli Tony Halmetta, jonka elämä oli kaikkea muuta kuin hillittyä, voidaan Halmetta myös arvostella voimakkaammin. Siis antaisiko se, että Päivi Tiilikka elää ehkä hillitymmin kuin Tony Halme elämänsä eli, paremman oikeussuojan Tiilikalle kuin muille ihmisille? Ei, ei antaisi, mutta Päivi Tiilikan mielestä antaa – ei hän muuten olisi tuonut esille tätä mukaoikeustieteellistä ideologiaansa.

Minulla ja Päivi Tiilikalla on ilmeisesti hyvin erilainen käsitys ihmisarvosta. En ollut Tony Halmeen kannattaja tai äänestäjä, puhumattakaan ihailija. En todellakaan. Kun kuulin ensimmäisen kerran erään nuoren miehen huutavan ”Tony Halme eduskuntaan” luulin, että kyseessä oli vitsi. En olisi missään nimessä äänestänyt Halmetta eduskuntaan. Halme ei edustanut mitään sellaista, jota minä arvostan. Silti minussa herättää syvää surua se, että jollakin ihmisillä ihmisarvon ymmärtäminen on niin hukassa, kuin Päivi Tiilikalla ja Kaarina Hazardilla ilmeisesti on.

Juuri Tony Halmeen kaltaisen ihmisen kohdalla ihmisarvon kunnioitus punnitaan, sillä Halme oli harvalle ihanne (anteeksi vain, Halmeen kannattajat). Hän oli silti ihminen. Kaarina Hazard ja Päivi Tiilikka taas ilmeisesti ajattelevat, että jos he eivät kunnioita jotain ihmistä, ei heidän tarvitse kunnioittaa edes tämän arvoa ihmisenä. Kaarina Hazardin kolumni halventaa Tony Halmeen ihmisarvoa, ja tätä halventamista Päivi Tiilikka pitää ihailtavana rohkeutena; että ”vainajasta ei kirjoitettu kunnioitettuun ja hillittyyn sävyyn” kuten yleensä.

Vai toivatko Kaarina Hazard ja Päivi Tiilikka vahingossa esille sen, mitä feminismi on – millaista sontaa feministien korvien välissä on? Wikipedian mukaan Kaarina Hazard kuuluu Naisasialiitto Unioniin. Päivi Tiilikasta en tiedä.

Ja taas kerran media haastatteli Päivi Tiilikkaa. 3.10.2010 Ylen Inhimillinen tekijä -ohjelmassa yksi haastateltavista oli Päivi Tiilikka. Aihe oli netin vihakirjoitukset. Jostain syystä ohjemassa ei käsitelty Päivi Tiilikan ”vihapuheita” Tony Halmeesta.

- Katso ohjelma Yle Areenassa: Inhimillinen tekijä: Netin pimeä puoli.

- Kullervo Kalervonpoika: Onko kännissä puukottaminen Päivi Tiilikan geneettinen ominaisuus?

- Helsingin Sanomat tukeutuu pääkirjoituksessaan Päivi Tiilikan mielipiteisiin: Sananvapautta pitää kunnioittaa

- Kritiikkiä edellisestä artikkelista: Helsingin Sanomat ja sananvapaus

- Wikipedia: Päivi Tiilikka

- Valokuva: Päivi Tiilikka

- Ilta-Sanomat: Tulot ja verot 2009: Media: Tiilikka Päivi, yksityisyydensuoja- ja sananvapaustohtori, Tulot yht. 96 450 €.

- Yle kysyy Päivi Tiilikan mielipidettä: Tutkija: Poliitikkojen uhkailu voi vaarantaa demokratian

- Helsingin Sanomat kysyy Päivi Tiilikan mielipidettä: Viranomaiset panttaavat tietoa

Kirjoita kommentti