Torstai 28. tammikuuta 2021
 
RSS-syöte

Category Archive for 'Tasa-arvo'

Helsingin Sanomat, 2.9.2013. Tasa-arvovaltuutettu pitää poliisin päällikkönimityksiä epätoivottavina ”Tasa-arvovaltuutettu Mäkinen luonnehtii virkanimityksiä tasa-arvonäkökulmasta epätoivottaviksi, koska työelämässä naisjohtajia on yleensäkin selvästi vähemmän kuin miesjohtajia. Nyt poliisihallinnossa ylimpien naisjohtajien määrä väheni entisestään.” Uutisessa tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen tunnustaa, että hän ei aja tasa-arvoa, vaan itsetarkoituksellista naisten vallan lisäämistä eli feminismiä. Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen tuo uutisessa esille, ettei hän [...]

Read Full Post »

Vuonna 2009 Suomessa oli korkea-asteen tutkinnon suorittanut miehistä 24 % ja naisista 30 %. Lähde: Tilastokeskus ”Suomalaisnaiset ovat selvästi koulutetumpia kuin naiset keskimäärin Euroopassa. Suomessa n. 47 % kaikista 25–64-vuotiaista työllisistä naisista on suorittanut korkean asteen tutkinnon, kun koko EU:n keskiarvo on 30 %. Suomalaismiehistä korkean asteen tutkinto on 35 % työllisistä.” Lähde: EK: Naiset [...]

Read Full Post »

Mikko Järvenpää, Lontoo, kirjoitti HS:n mielipidesivulla 3.8., että monien uskontojen naiskäsitys on epätasa-arvoisempi kuin sekulaari naiskäsitys ja että uskontojen naiskäsitystä tulee parantaa. Kyseessä on pyrkimys poistaa uskonnonvapaus.Demokraattinen yhteiskunta ei voi toimia uskontojen sisällön, kuten sukupuoliroolien tai sukupuolikäsityksen muuttamiseksi, koska uskonto on osa omantunnon- ja ajatuksenvapautta. Sen sijaan yhteiskunnan tulee työskennellä sen eteen, että uskontoon ei [...]

Read Full Post »

Pätevyys unohtui

“Tavoite, että valtionyhtiöiden hallituksissa on valtion nimittämistä jäsenistä vähintään 40 prosenttia naisia, on pääosin toteutunut. Sen sijaan hallintoneuvostojen jäsenten kohdalla eivät tasa-arvotavoitteet ole toteutuneet. Jotta tasa-arvo toteutuisi kaikkien yritysten hallituksissa, on kaikkien omistajien kiinnitettävä huomiota tasa-arvon edistämiseen.” Lähde: VNK Siis jos valtionyhtiön hallitukseen hakee naista pätevämpi mies, hänet voidaan syrjäyttää, koska hän ei ole nainen [...]

Read Full Post »

Professori Juha Sihvola kaipasi Suomeen uskontojen ja vakaumusten tasa-arvoa Helsingin Sanomien Mielipide-sivulla 15.1.2006. Tasa-arvoisessa yhteiskunnassa ei sallita syrjintää, mutta tämä ei merkitse, että vähemmistöt – uskonnolliset tai muut – voisivat omata saman painoarvon kuin pääväestö, tai että yhteiskunnassa kielletään kaikki tavat ja perinteet, jotka eivät sovi jokaisen kansalaisen maailmankuvaan. Sihvola sanoi, että kristillisiä seremonioita sisältävät [...]

Read Full Post »

Termit “tasa-arvo” ja “suvaitsevaisuus” ovat trendisanoja, joita käytetään mielivaltaisesti. Yleensä silloin, kun joku vähemmistö on ajamassa tuulesta temmattuja “oikeuksia” itselleen. Tasa-arvo ei tarkoita, että esim. jokin vähemmistöryhmä voisi omata yhteiskunnassa saman painoarvon kuin valtaväestö. Jos vähemmistö omaa saman painoarvon kuin valtaväestö, elämme epätasa-arvossa. Tasa-arvo on arvo, joka ei salli syrjintää. Suvaitsevaisuus voidaan nähdä vastakohtana pakottamiselle. [...]

Read Full Post »