Perjantai 5. maaliskuuta 2021
 
RSS-syöte

En ole antanut euroakaan uuden lastensairaalan rahankeräykseen, vaikka yhteiskunnassa ei ole mitään tärkeämpää, kuin lasten hyvinvointi ja julkiset terveyspalvelut.

HS:n toimittaja Jyri Hänninen: ”Jos esimerkiksi yritykset eivät ole valmiit maksamaan veroja mutta tukevat Lastensairaalan kaltaisia keräyskampanjoita, siinä on selvä ristiriita.”

Riku Rantala: ”Samat henkilöt pyrkivät muuttamaan yhteiskuntaamme niin, että hyvin tienaavien ei tarvitsisi osallistua mihinkään muihin hankkeisiin kuin mikä sattuu kulloinkin huvittamaan.”

Kelan tutkimusprofessori Heikki Hiilamo: ”On kuitenkin hälyttävää, jos varakkaimmat meistä hylkäävät tämän demokraattisen prosessin [verojen maksaminen ja poliittinen päätöksenteko] ja alkavat henkilökohtaisten mieltymystensä perusteella valita mihin kohteisiin apua annetaan.”

Toimittaja Eve Mantu: ”Myös puheenjohtaja Anne Berner herättää hämmennystä. Toisessa roolissaan perheyrityksen toimitusjohtajana hän on aktiivisesti ajanut yhteisöveron alentamista.”

Emilia Lehtinen: ”En ole laittanut vielä euroakaan. Minun mielestäni sairaalaa ei pidä rahoittaa näin, vaan verorahoilla. Suomessa on julkinen terveydenhoito, erikoissairaanhoito erityisesti ja sen on hyvä pysyä julkisena. Silloin tiedämme mistä rahat tulevat, ketä siellä hoidetaan, kuka tekee päätöksiä – siihen voimme me kaikki vaikuttaa. Ei saa käydä niin, että päätökset karkaavat johonkin säätiöön, jonka tulevaisuudesta emme tiedä.”

Nimimerkki Sinikka Slotte: ”Hankkeen puuhamiehet ja -naiset ovat pääosin henkilöitä, jotka eivät pääomatuloistaan maksa lainkaan kunnallisveroa. Jos laskettaisiin, miten paljon näiden henkilöiden pääomatuloista kertyisi vuodessa kunnallisveroa, voisi sillä summalla kustantaa koko hankkeen. Siksi suhtaudun keräykseen hyvin kriittisesti.”

Toimittaja Maria Ruuska: ”Muille sairaaloille erillistä keräystä ei vain ole suotu, koska Suomen vauraimpiin ja vaikutusvaltaisimpiin lukeutuvan naisen lapsi sattui olemaan hoidettavana Helsingissä. Lisäksi varainkeräys on hyvin kilpailtu ala, jossa toisen euro on toiselta pois. Järjestöjen mukaan lastensairaalan keräyksen onnistuminen onkin näkynyt selvästi muiden lahjoitusten vähenemisenä. – - . Säätiöiden ja keräysten yleistyminen antaa niiden perustajille vallan määritellä, mikä yhteiskunnassa on tukemisen arvoista. – -. Toivon silti ensi vuoden eduskuntavaaleissa valituksi ihmisiä, joiden mielestä uuden lastensairaalan keräys saa jäädä lajinsa ensimmäiseksi ja viimeiseksi.”

Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen tukiyhdistyksen ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Berner on todennut Helsingin Sanomisssa: ”Pi­dän erin­omai­se­na si­tä aja­tus­ta, et­tä in­ves­toin­ti teh­dään yh­teis­työs­sä jul­ki­sen sek­to­rin ja kol­man­nen sek­to­rin kans­sa.”

Minä pidän erin­omai­se­na aja­tus­ta, et­tä in­ves­toin­ti teh­täisiin yh­teis­työs­sä jul­ki­sen sek­to­rin sekä rikkaiden kans­sa siten, että Anne Bernerin, yritysten hallitusten jäsenten, veroja kiertävien eli palkkoja osikontuloina nostavien lääkäreiden, yritysten johdon yms. ihmisten kokouspalkkioiden ja osinkotulojen verotusta nostetaan. Sillä rahasummalla, mitä suomalaiset rikkaat kiertävät veroja verokikkailullaan, rakennettasiiin Suomi täyteen lastensairaaloita.

Anne Berner on ruotsinkielisen Hankenin (Svenska handelshögskolan) kasvatteja, rikkaasta suvusta ja perheyritys Vallila Interiorin pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Perheyritysten liiton valtuuskunnan jäsen, Suomalaisen Työn Liiton johtokunnan jäsen ja usean suomalaisyrityksen hallituksen jäsen. Kokouspalkkioita ja pääomatuloja siis riittää. Ansio- ja pääomatulot vuonna 2012 olivat yli 550 000 euroa.

Lasten kärsimyksellä on helppo rahastaa ja samalla sitten ajaa verojen keventämistä ja väittää, että hyvinvointiyhteiskunta passivoi, kuten Anne Berner on Hesarissa tuonut esille. Viesti ei jää epäselväksi: rikkaille vähemmän veroja, julkinen sektori pois ja lasten kärsimysten vähentäminen vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden varaan. Jos Anne Berner oikeasti ajattelisi kuten minä – että yhteiskuntaa on arvioitava sen kautta, miten se kohtelee heikoimipiaan ja vähäosaisimpiaan – hän ajaisi pysyvää rikkaiden verotuksen nostamista ja heidän verokikkailunsa kriminalisoimista eikä tällaisia satunnaisia hankkeita, jotka vieläpä kattavat vain marginaalisen osan sairaalan kokonaiskustannuksista.

Anne Bernerin keräämällä 30 miljoonalla eurolla ei rakenneta, puhumattakaan ylläpitämisestä, edes yhtä lastensairaalaa. Kyseinen rahankeräys on yhtä tyhjän kanssa – varsinkin pitkällä aikavälillä. Hankkeen todellinen tarkoitus taitaakin olla huomion vieminen pois pääomaverotuksen alhaisuudesta ja rikkaiden verokikkailusta.

Anne Bernerin oma lapsi on ollut hoidettavana Lastenklinikalla, jonka uuden lastensairaalan on tarkoitus korvata, joten voidaan sanoa, että Anne Berner kerjää muilta ihmisiltä rahaa oman lapsensa hoitamiseen – tai ainakin oman kokemuksensa hoitamiseen.

Anne Berneriä harmittaa varmasti, että Suomessa ei ole lasten yksityissairaalaa, koska silloin Bernerin ei tarvitisi kerjätä rahaa uuteen lastensairaalaan, vaan hän voisi rikkaana viedä lapsensa yksityissairaalaan ja jättää köyhien lapset vanhentuneelle ja ahtaalle Lastenklinikalle. Jos Suomessa olisi lasten yksityissairaala, rikkaat eivät vaatisi, että kaikkien lasten tulee päästä samantasoiseen sairaalaan, vaan he väittäisivät, että ”yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkista sektoria”, kuten he väittävät, mikä tarkoittaa sitä, ettei terveydenhuoltoon saa heidän mielestään laittaa enempää verorahoja, vaan rikkaille pitää olla omat, muita paremmat palvelut. Seuraavana olisivat sitten vuorossa yksityiskoulut, jolloin Suomi olisi kuin USA.

Anne Bernerin vetämä hanke ei ole hyväntekeväisyyttä vaan talouspolitiikkan tekemistä, jossa halutaan viedä Suomea kohti USA:n mallia, jossa rikkaat maksavat vähän veroja ja köyhien ja vähäosaisten auttaminen on jätetty hyväntekeväisyyden armoille. USA on varallisuuseroiltaan maailman epätasa-arvoisin maa.

Avainsanat: , , , , , , ,

1.
Mehiläinen on ruotsalainen yritys.

2.
Helsingin Sanomat uutisoi 3.6.2014: Mehiläisen kuntoutusjohtaja sai potkut tv-esiintymisen jälkeen

Katsottuani kyseisen MOT-ohjelman Yle Areenasta, ei HS:n uutista voi mielestäni tulkita muuten, kuin että Mehiläisellä on läheiset suhteet masennuslääkkeitä valmistaviin lääkeyrityksiin. Tästä voidaan mielestäni edelleen päätellä, että Mehiläinen on todennäköisesti yritys, jonka lääkärit määräävät masennuslääkkeitä turhaan – ehkäpä jopa jonkin tietyn lääkeyrityksen lääkkeitä.

3.
Mehiläisen kuntoutusjohtaja Aku Kopakkalan irtisanominen on mielestäni laiton. Irtisanominen rikkoo työsopimuslain 7:2:n säännöksiä eikä kyseistä irtisanomista voida mielestäni perustella ns. lojaliteettiperiaatteella.

4.
Mehiläinen harjoittaa tai on ainakin harjoittanut verosuunnittelua, joka on ollut monien mielestä veronkiertoa. Taloussanomien mukaan Mehiläinen on vuonna 2010 maksanut noin 40 miljoonan euron voitollisesta tuloksesta veroja vain alle yhden prosentin.

5.
Mehiläisen lääkäreiden vastaanttojen hinnat eivät juuri poikkea muiden lääkäriasemien hinnoista (esim. Terveystalo, joka on myös ruotsalainen yritys). Vaikuttaa siltä, että Suomessa toimivilla lääkäriyrityksillä on hintakartelli. Tätä hintakartellia voidaan ylläpitää, koska Suomessa ei ole riittävästi lääkäreitä, jolloin ei ole myöskään kilpailua alalla. Lääkäripulaa haluaa ylläpitää ennen kaikkea Suomen Lääkäriliitto, jossa asioista ovat päättämässä lääkärit.

6.
Toisin kuin käsittääkseni mikään muu terveydenhuollon yritys, perii Mehiläinen 0,75 euron erillisen maksun jokaisesta sähköisellä reseptillä määrätystä lääkkeestä – ei siis jokaisesta sähköisestä lääkemääräyksestä eli esimerkiksi jokaisesta lääkärikäynnistä – vaan erikseen jokaisesta lääkkeestä, joka potilaalle määrätään.

Lisää aiheesta:
Mehiläinen-konsernin johtoryhmä

Avainsanat: ,

Vuosittain julkaistavat listat Suomen parhaista lukioista eivät kerro mitään lukioiden opetuksen tasosta.


Ressun lukio

Lukiovertailuissa aina hyvin menestynyt Helsingin keskustassa sijaitseva Ressun lukio. Edessä Elias Lönnrotin muistomerkki. Kuva: Wikimedia Commons

On taas se aika vuodesta, jolloin Suomen medialla häviää tilastotieteen alkeet taivaan tuuliin eli mediassa julkaistaan suomalaisten lukioiden paremmuusjärjestys. Lukioiden paremmuusjärjestyksellä ei ole mitään tekemistä lukioiden paremmuusjärjestyksen kanssa.

Jos lukion aloittava joukko on parempi kuin muiden lukioiden joukko, ei lukio ole parempi kuin muut lukiot, kun lukion lopettava joukko on parempi kuin muiden lukioiden joukko.

Lukioiden paremmuutta voidaan mitata vain sen perusteella, millainen on aloittavan joukon ja lopettavan joukon erotus, eli paranevatko vai huononevatko joukon tulokset lukion aikana.

Jos lukion lopettava joukko on parempi kuin muiden lukioiden joukko, ei lukio ole tällöin parempi, vaan oppilaat ovat parempia. Lukoiden paremmuus ja oppilaiden paremmuus ovat kaksi eri asiaa. Ei ole mitään helpompaa, kuin saada hyvä arvosanat oppilasjoukolle, jolla on jo lukioon tullessaan lukuaineiden keskiarvo yhdeksän tietämillä.

En ole ensimmäinen joka tästä asiasta puhuu, mutta asia ei vain mene Suomen medialle perille. Suomalaiset toimittajat ovat ilmeisesti se verran laiskoja, että on helppoa julkaista valmiina saatu lista lukioista, sen sijaan että tehtäisiin journalismia ja analysoitaisiin tilastojen taustoja.

Avainsanat: , , , ,

Isännöintiliiton lakiasiantuntija ja kuluttajariitalautakunnan jäsen Marina Furuhjelm levittää julkisuudessa tietoa, että asuintalon parvekkella (yleensä siis kerrostalo) saa grillata, että grillausta ei taloyhtiö voi kieltää ja että edes naapuria häiritsevä grillin savu ei ole peruste grillauskieltoon.

Edellinen ei ole ainoa kyseenalainen väittämä, mitä Isännöintiliiton Marina Furuhjelm ahkerasti levittää julkisuudesssa. Jos kysytään Furuhjelmilta, saako taloyhtiössä käyttää yöllä vettä, soittaa musiikkia, harrastaa naapureita häiritsevää seksiä keskellä yötä, on Furuhjelmilla aina sama ja yksinkertaistettu vastaus: saa tehdä, vaikka häiritsisi muita asukkaita.

Kysyin Marina Furuhjelmilta sähköpostitse perusteluja hänen väitteelleen grillauksesta. En saanut vastausta eikä mitään oikeutieteellisiä perusteluja löydy muualtakaan – yksinkertaistettuja väittämiä kylä sitäkin enemmän.

Kun katsoo blogia Pihaparlamentti, johon Furuhjelm kirjoittaa, niin hänellä riittää näitä ilman perusteluja olevia mielipiteitä lainsäädännöstä.

Marina Furuhjelm väittää Isännöintiliiton nettisivustolla sekä Helsingin Sanomissa seuraavaa:

”Jos grillaat turvaohjeita noudattaen, se on sallittua. Taloyhtiö voi puuttua siihen vain, jos se pystyy osoittamaan, että grillaaminen on turvallisuusriski – -. Parvekkeella saa Furuhjelmin mukaan käyttää sähkögrilliä, kaasugrilliä ja periaatteessa jopa hiiligrilliä. Vain avotulen teko on kielletty.”

Lakeja tulkitaan perusoikeuksien ja oikeusperiaatteiden kautta eikä asunto-osakeyhtiönlaki tee tästä poikkeusta. Asunto-osakeyhtiönlaki kieltää häiritsevän elämän asunnossa. Lisäksi elämäntapa asunnossa voidaan kieltää, jos katsotaan, että se ei enää kuulu tavanomaiseen asumiseen.

Perusoikeuksien näkökulmasta vapaus ei tarkoita vapautta tehdä mitä huvittaa, vaan vapaus tarkoittaa vapautta elää muiden häiritsemättä ts. vapaus on rajoituksia, joilla mahdollistetaan ihmisten eläminen ilman muiden häiritsemistä. Hyvä esimerkki tästä on järjestyslaki. Periaate menee niin pitkälle, että häiritsevä elämä voidaan kieltää, vaikka se ei aiheuttaisi edes konkreettista häiriötä, vaan ainoastaan pahennusta. Hyvä esimerkki tästä on rikoslain sukupuolisiveellisyyden loukkaaminen.

Grillaaminen ei ole poikkeus. Ei voida antaa mitään yleispätevää sääntöä, kuten Marina Furuhjelmin tekee, että grillaaminen on sallittua, vaan asia on tapauskohtaista.
Lue Lisää »

Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mitta on täynnä uutisista, joissa romaninainen on varastanut kaupasta tavaraa siten, että tavarat on kätketty hameen alle. Toisaalta suuressa osassa uutisia ei mainita, että kyseessä on ollut romani, mutta jos varkaus on tehty hameen avulla ja hameen alle on mahtunut tavaraa useiden satojen eurojen arvosta, ei kyseessä voi olla kuin romanihame. Media tekee romaneille karhunpalveluksen, jos se julkaise tekijöiden etnistä taustaa, sillä niin kauan, kuin romaanit eivät joudu julkisesti häpeämään varasteluaan, niin kauan varastelu voi jatkua vapaasti.

Tulisi myös harkita, pitäisikö jatkuvan varastelun vaikuttaa alentavasti sosiaaliturvaan. Jos on vahva syy epäillä (käytännössä jatkuva varkauksista kiinnijääminen), että henkilö hankkii toimeentulonsa osittain varkauksilla, on väärin, että henkilölle samaan aikaan maksetaan täysimääräistä sosiaaliturvaa.

Oman kulttuurin ja uskonnon tunnustaminen on perusoikeus. Perusoikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia, sillä jokin perusoikeus voi olla ristiriidassa jonkin muun perusoikeuden toteutumisen kanssa.

Vaikka hameen pitäminen kuuluu perusoikeuksiin – siinä missä muslimien perusoikeuteen kuuluu oikeus tunnustaa uskontoaan pitämällä yleisellä paikalla kasvohuntua (niqab, burka) – on mielestäni jo riittävästi näyttöä siitä, että romaninaiset käyttävät hametta systemaattisesti varastamiseen.
Lue Lisää »

Avainsanat: , , , , , , , , , ,

Hesari käsitelli hiljattain kielten asemaa jutuissaan ”Suomalainen häpeää turhaan englannin aksenttiaan” sekä ”Suomi, junttien kieli?

Suomen kielipolitiikka perustuu suomen kielen halveksunnalle sekä kaksijakoiseen suhtautumiseen englannin kieleen: englannille annetaan tieteessä ylivalta suhteessa suomen kieleen, mutta samaan aikaan englannin ja muiden kielten (etenkin saksa ja ranska) osaamista haitataan pakkoruotsilla ja englannin ja muiden kielten osaamista vähätellään suhteessa ruotsin osaamiseen. Tämän seurauksena englantia osaa liian suppea osa kansasta ja valta keskittyy niille, jotka osaavat erittäin hyvin englantia, kun suomalaiset tieteelliset julkaisut julkaistaan vain englanniksi ja kaikki tieto ulkomailta tulee pääasiassa englanniksi.

Suomen kielipolitiikka on pielessä:

1. Suomessa haukutaan sitä, jos ei lausu englantia kuin amerikkalainen tai britti, vaikka ketkään muut maailmassa englantia vieraana kielenä puhuvat eivät häpäile sitä.

2. Suomessa pitäisi muka hävetä sitä, kun ei osaa ruotsia, vaikka muualla maailmassa ei opiskella ruotsia. Se ettei laita aikaansa jonkin niin pienen ja turhan opiskeluun kuin ruotsi, on älykkyyttä.

3. Suomessa ajatellaan, että suomi on juntti, kieli ja pieni kieli, vaikka suomi ei ole rumempi, kuin monet muutkaan kielet, vaan kyseessä on makuasia (monet ulkomaalaiset sanovat suomea kauniksi kieleksi), pienuus tekee vain suomen kielestä vahvan osan Suomen kansallista identiteettiä (suomea ei puhuta muualla) ja junttius taas on ruotsinkielisten ruokkima illuusio.

4. Suomen kielestä ei pidetä huolta, vaan sekoitetaan suomeen englantia ja hyväksytään se, että tieteelliset julkaisut julkaistaan vain englanniksi. Muissa maissa asia on päinvastoin eli tärkeintä on oman maan kieli ja se, ettei siihen sekoiteta englantia.

5. Englannin ylivalta ja englannin osaaminen sekoitetaan toisiinsa. Suomalaisten pitäisi osata paremmin englantia – nyt vain osa suomalaisista osaa hyvin englantia (esim. Ruotsissa plajon suurempi osa kansasta osaa englantia). Englannin osaaminen ei itsessään tuo angolsaksisen kulttuurin ylivaltaa. Amerikkalaisen yms. kulttuurin ylivallan tuo suomen kielen arvostuksen puute, ei englannin hyvä osaaminen.

6. Kun tieteelliset julkaisut julkaistaan vain englanniksi, kyse ei ole vain suomen kielen tilasta, vaan kyse on demokratiasta. Tieto on valtaa. Jos tieto on saatavilla vain englanniksi, valta keskittyy niille, jotka osaavat hyvin(!) englantia. Myös duunarilla on oikeus ymmärtää, mitä väitöskirjassa sanotaan..

7. Sivistyssanat, eli latina, pois tieteellisistä julkaisuista. Sivistyssanojen viljely on tyhmää.

8. Pakkoruotsi pois suomenkielisiltä.

9. Uskon, että kun lukee suomenkielisiä runoja, oppii arvostamaan suomen rikkautta. Tätä pitäisi korostaa kouluopetuksessa ja varsinkin 2. asteen opetuksessa.

Avainsanat: , , , , , , , ,

Mitä rikkaampi ihmisestä tulee, sitä itsekkäämpi, ahneempi ja röyhkeämpi ihmisestä tulee, vaikka asian luulisi olevan toisin päin.

Kun Helsigin Sanomat uutisoi hallituksen talouden rakenneuudistuksista, että suurituloisten perheiden lasten päivähoito kallistuu, niin totta kai joku suurituloinen oli heti kommentoimassa, että suurituloiset ovat ne, jotka maksavat kaiken, suurituloiset eivät saa mitään maksujensa vastineeksi ja suurituloisten ”pitää nostaa kytkintä ja viedä bisneksensä muualle”, kun heitä näin väärin kohdellaan.

Ensinnäkin, suurituloiset eivät todellakaan maksa tässä maassa kaikkea, vaan asia on juuri päinvastoin. Ansiotulojen verotus on melkein ainoa vero tai veroluonteinen maksu, joka on Suomessa progressiivinen, eli tosiasiassa pienituloiset maksavat suhteellisesti enemmän veroja kuin suurituloiset. Periaatteessa kaikki muut verot ja veroluonteiset maksut ovat tasaveroa paitsi ansiotuliójen verotus.

Toiseksi, suurituloiset käyttävät törkeästi hyväksi yhteiskunnan tukia – siis juuri niitä samoja tukia, joista he haukkuvat muita. Suurituloiset hakevat Kelasta äitiyspäivärahaa, sairauspäivärahaa, lapsilisää jne., vaikka he pärjäisivät aivan hyvin ilman näitä. Kuten jo nimi sanoo, tuki on tarkoitettu tueksi eli tarkoitettu sellaiselle, joka tarvitsee tukea eli rahalliset tuet eivät ole tarkoitettu suurituloisille. Erilaiset tuet otetaan kaikkien verorahoista, myös pienituloisten, mutta suurituloiset nostelevat aivan pokkana tukia itselleen.

Kolmanneksi, suurituloisten röyhkeys näkyys siinä, että he syyttävät muita ihmisiä juuri siitä, että he elävät tukien varassa (toimeentulotuki, työmarkkinatuki) eli tukien saaminen on heidän mielestään pahinta, mitä voi olla.

Nejänneksi, suurituloiset haluavat poistaa ne tuet, jotka koskevat köyhiä, mutta haluavat säilyttää ne tuet, jotka koskevat myös rikkaita eli niitä, jotka eivät tukia tosiasiassa edes tarvitse. Suurituloiset nimittäin haluavat poistaa toimeentulotuen kokonaan eli tehdä siitä vastikkeellisen, jolloin kyse ei enää ole sosiaaliturvasta vaan palkattomasta, työehtosopimusten vastaisesta työstä.

Viidenneksi, suurituloiset – samaan aikaan kun he nostelevat itse Kelan tukia ja vaativat työttömiltä kaikkia tukia pois – he jopa kehtaavat nostaa palkkansa osinkotuloina, jotta he eivät joudu maksamaan työstään samaa veroa kuin muut. Osinkotuloejen vero eli pääomatulojen vero vuonna 2012 oli 30 prosenttia ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32 prosenttia.

Kuudenneksi, Suomen suurituloiset eivät juurikaan harjoita hyväntekeväisyyttä. Pienituloiset antavat suhteellisesti suuremman osan tuloistaan hyväntekeväisyyteen kuin suurituloiset. Verojen maksaminen ei ole hyväntekeväisyyttä. Verorahoilla maksetaan rikkaiden ja heidän lastensa käyttämä infrastruktuuri kuten tiet, opiskelu, koulunkäynti, terveydenhuolto, lainvalvonta jne.

Seitsemänneksi, suurituloisten röyhkeys näkyys siinä, että he väittävät, että heidän suuret tulonsa ovat ahkeruuden ansiota ja että he ovat itse ansainneet omat tulonsa. Tämä on mahdotonta. Nimittäin, vaikka esim. siivooja olisi kuinka ahkera, ei hän saisi samaa palkkaa kuin suurituloiset. Suuret tulot eivät edes korreloi ahkeruuden kanssa, puhumattkaan että ahkeruus ja hyvät tulot olisivat syy-seuraussuhteessa. Tulot määräytyvät julkisella sektorilla koulutuksen perusteella. Väite että korkean koulutuksen takana on ahkeruus, ei sekään pidä paikkaansa. Nimittäin jos kaikki suomalaiset olisivat yhtä ahkeria, silti vain osa pääsisi korkeakouluun. Ratkaiseva tekijä koulutustasossa ovat älykkyys sekä kotitausta, ei ahkeruus. Yksityisellä sektorilla tulot määräytyvät hyvän onnen sanelemana eli kysynnän ja tarjonnan lain sanelemana.

Jokainen myös arvaa, mitä puoluetta nämä röyhkeät suurituloiset äänestävät: kokoomusta.

Avainsanat: , , , , , , , ,

Suomessa:
- joka kolmas nuoren aikuisen kuolema aiheutuu itsemurhasta
- psykiatriset sairaudet ovat tavallisin työkyvyttömyyden syy
- puolet alle 45-vuotiaiden sairaseläkkeistä myönnetään psyykkisistä syistä.

Lähde: Psykiatrian tutkimussäätiö

Onneksi meillä on ”uskoa täynnä oleva” kokoomus, joka omien sanojensa mukaan ”uskoo yksilöön, vapauteen ja vastuuseen” eli suoremmin sanottuna ”jokainen on oman onnensa seppä” eli vielä suoremmin sanottuna: jos et pärjää markkinatalouden kilpailussa ja syrjäydyt, sinusta voi tehdä orjan tai voit tehdä vaikka itsemurhan, mutta älä kerjää rahaa valtiolsta, koska jos et pärjää markkinatalouden kilpailussa, olet vain laiska ja olet asemasi ansainnut. Tämä on kokoomuksen pirullinen idelogia, jota voi sanoa rasismiksi, jossa ihmiset jaetaan ahkeriin ja laiskoihin, vaikka totuudenmukaisempi jaottelu on jakaa ihmiset vahvoihin ja heikkoihin.

Avainsanat: , , ,

Kaikilla ihmisillä ei ole yhtä hyvä moraali; omatunto ei toimi kaikilla ihmisillä yhtä hyvin. Tämän me näemme päivittäin uutisista (rikollisuus yms.) ja tämän asian myöntävät varmasti myös homot. On varmasti myös paljon asioita, joita homot eivät pidä normaalina ja joita he eivät hyväksy. Homot eivät kuitenkaan sano, että heillä on fobioita.

Fobia tarkoittaa pelkoa. Homofobiaa ei ole olemassa. Kysymys on siitä, että homojen on pakko aivopestä itse itseään väittämällä itselleen, että jos joku pitää homosuhdetta epänormaalina, kyseessä ei ole ihmisen omatunto, vaan homofobia eli jonkinlainen kammo homoja kohtaan.

Valitan homot. Kyseessä on omatunto. Omatuntoni sanoo, että homosuhde on epänormaali suhde ja homoerotiikka on ehkä kuvottavinta, mitä voi olla.

Kukaan homo ei sano, että hänellä on nudistifobia, jos hän ei pidä nudismia normaalina. Kukaan homo ei sano, että hänellä on insestifobia, jos hän ei pidä insestiä normaalina. Homo sanoo omaa kantaansa omaksitunnoksi tai moraaliksi. Jos näin taas ei ole, niin siitä vain sitten laskemaan homot, kuinka monta fobiaa teillä on.

Lue Lisää »

Avainsanat: , , , , , ,

Vihervasemmiston (idelogiat: feminismi, ateismi, individualismi, anarkismi ja epäisänmaallisuus) äänenkannattajalehti Helsingin Sanomat valittaa tällä kertaa Katja Lahden kirjoituksella siitä, ettei ateismia pakoteta suomalaiseen kasvatus- ja koulutusjärjestelmään: Miksi uskonnottomuus ei ole vaihtoehto päiväkodissa?

Ongelma Suomessa ei ole se, että uskonnottomuus ei ole vaihtoehto päiväkodeissa. Ongelma on se, että uskonnottomuus on vaihtoehto päiväkodeissa.

Uskonnon sekä opetuksen (päiväkoti, esiopetus ja kouluopetus) suhteesta on yleensä kuitenkin mahdotonta puhua järkevästi, kun antiteistit – aktiivisesti uskontoja vastustavat ihmiset – ovat huutamassa asenteitaan kaikkeen opetukseen ja vaatimassa, että kaikki julkinen toiminta pitäisi perustua järjen ja objektiivisuuden sijaan heidän asenteisiinsa.

Lue Lisää »

Avainsanat: , , , , , , , , , , , , ,

Vanhemmat kirjoitukset »